Het wereldwijde tekort aan corneadonorweefsel blijft een belangrijke uitdaging voor corneatransplantatie in het algemeen. Om dit tekort in de toekomst op te kunnen vangen en direct de behandelopties voor hoornvliesendotheelaandoeningen uit te breiden doen we onderzoek naar de mogelijkheden om endotheelcellen te kweken. We richten ons bij dit onderzoek op celinjectietherapie voor patiënten die vervanging van endotheelcellen nodig hebben. (NIIOS R&D: Ongoing Corneal Transplant Research & Innovation)