Bowman layer (BL) transplantatie is een techniek om de progressie van gevorderde keratoconus te stoppen bij patiënten die niet in aanmerking komen voor UV-crosslinking. Door het transplantaat op het hoornvlies te plaatsen te plaatsen, kan de procedure minimaal invasief worden uitgevoerd. Dit maakt de operatie minder risicovol als de invasievere transplantatietechnieken, zoals PK of DALK. (NIIOS R&D: Ongoing Corneal Transplant Research & Innovation)