Informatie voor zorgprofessionals

FAQ voor verwijzers

Neem contact op

Endotheeldystrofie – Op welk moment kan ik verwijzen?

Bij patiënten met een endotheeldystrofie zijn zowel de objectieve meetwaarden als de subjectief ervaren visusvermindering belangrijk. De richtlijn voor een perforerende keratoplastiek om pas te opereren bij een visus van 0.3 of minder, is bij endotheelkeratoplastiek niet van toepassing. (Customized) DMEK is minder ingrijpend en maakt een endotheeldystrofie doorgaans goed behandelbaar. Een meerderheid van de patiënten bereikt relatief snel een optimaal visusherstel. Door tijdig ingrijpen voorkomen we dat ADL-activiteiten van de patiënt verder afnemen.

Eerst cataractextractie of eerst DMEK?

Patiënten met een endotheeldystrofie en cataract kunt u voor een beoordeling van de cornea naar ons verwijzen. Tijdens een eerste consult stellen wij een behandelplan vast. Als het een gevorderde cataract is, adviseren wij de patiënt terug te keren naar de verwijzende oogarts voor een cataractextractie. Wij vertellen de patiënt dat het zicht kan verbeteren of verslechteren na de cataractoperatie, afhankelijk van de ernst van dystrofie. Wij kunnen vanaf zes weken na de cataractoperatie een DMEK-operatie uitvoeren indien nodig.

 

Als er geen cataract aanwezig is, kunnen wij doorgaans goed een DMEK uitvoeren in een faak oog. Met andere woorden, een cataractextractie is geen voorwaarde om tot DMEK over te gaan.

Waarom combineert Melles Hoornvlieskliniek cataractextractie niet met DMEK in één operatie?

Er zijn een aantal redenen om af te zien van deze combinatie:

 

  • Het komt voor dat de patiënt na de cataractextractie weer acceptabel ziet, wat betekent dat een hoornvliestransplantatie uitgesteld kan worden.
  • Bij een gecombineerde operatie wordt er mogelijk meer intraoculaire inflammatie geïnduceerd. Minimale inflammatie is ons inziens een voorwaarde om donorweefsel in te brengen.

Keratoconus – Wat houdt Bowman layer transplantatie in?

Bowman layer transplantatie is een van onze nieuwste technieken voor patiënten met gevorderde keratoconus. Bij deze techniek implanteren wij midstromaal een voorgeprepareerde donorlaag van Bowman in een cornea met gevorderde keratoconus. Het Bowman layer transplantaat zelf is acellulair waardoor de kans op afstoting nihil is. Na de behandeling neemt de cornea-ectasie af en stabiliseert deze zich. Tegelijkertijd blijft het zicht van de patiënt behouden en kan de patiënt contactlenzen blijven dragen. Daarnaast worden met deze techniek risicovollere procedures zoals penetrerende keratoplastiek of diepe anterieure lamellaire keratoplastiek uitgesteld.

 

Voor meer informatie over deze techniek: van Dijk K, Parker JS, Baydoun L, Ilyas A, Dapena I, Groeneveld-van Beek EA, Melles GRJ. Bowman layer transplantation: 5-year results. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018 Jun;256(6):1151-1158.    

 

Momenteel loopt er een studie om het Bowman layer transplantaat, in plaats van midstromaal te implanteren, op het stroma te plaatsen (Bowman layer onlay). Het effect van Bowman layer onlay transplantatie lijkt tot dusver vergelijkbaar met de resultaten van midstromale Bowman layer transplantatie. Het voordeel ten opzichte van de eerdere techniek is dat de onlay techniek eenvoudiger uit te voeren is zonder risico op perforatie. Daarnaast is het mogelijk een grotere patiëntengroep te behandelen, want zelfs zeer dunne cornea’s komen in aanmerking.

 

Voor meer informatie over deze techniek: Dapena I, van der Star L, Groeneveld-van Beek EA, Quilendrino R, van Dijk K, Parker JS, Oellerich S, Melles GRJ. Bowman Layer Onlay Grafting: Proof-of-Concept of a New Technique to Flatten Corneal Curvature and Reduce Progression in Keratoconus. Cornea. 2021;40:1561-1566. 

Keratoconus – Op welk moment kan ik verwijzen?

Verwijscriteria bij keratoconus zijn progressie van de aandoening, contactlensintolerantie of visusdaling. Als een chirurgische behandeling (nog) niet geïndiceerd is, volgen wij de progressie via reguliere pentacamscreenings.

Hoe word ik op de hoogte gehouden en hoe zit het met de nazorg?

Na een eerste consult ontvangt u een terugkoppeling met onze bevindingen en het eventuele behandelplan. Ook ontvangt u een verslag direct na een operatieve ingreep. Postoperatieve controles vinden plaats op de eerste dag en een week na de ingreep en vervolgens een, drie, zes, negen en twaalf maanden na de operatie. Daarna controleren wij het oog (half)jaarlijks.

Maak een afspraak

Op zoek naar meer informatie?

Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Neem contact op