Belangrijke oogonderzoeken bij (verdenking op) endotheelaandoeningen

Om een juiste diagnose te kunnen stellen, eventuele veranderingen in de aandoening goed in kaart te kunnen brengen en een goed vervolgtraject en/of behandeling in te zetten zullen tijdens uw polikliniek bezoek verschillende onderzoeken gedaan worden, zoals:
- Spleetlamponderzoek
- Corneatomografie
- Speculaire microscopie
- Optische coherentietomografie

Neem contact op