Behandelingen

Hoornvliestransplantaties

Neem contact op

Een hoornvliestransplantatie, ook bekend als keratoplastiek, is een chirurgische ingreep waarbij een beschadigd of ziek (deel van het) hoornvlies wordt vervangen door hoornvliesdonorweefsel (een transplantaat). Meestal wordt een hoornvliestransplantatie uitgevoerd ter herstel van het gezichtsvermogen bij onomkeerbare hoornvliesvertroebeling. Bovendien kan de operatie worden uitgevoerd om ernstige pijn te verminderen of kan deze worden uitgevoerd vanwege cosmetische redenen.

 

De belangrijkste indicaties voor een hoornvliestransplantatie verschillen wereldwijd. In de Westerse wereld wordt de ingreep het meest uitgevoerd voor aandoeningen waarbij het endotheel is aangetast, zoals Fuchs endotheeldystrofie, bulleuze keratopathie en transplantaatfalen. Of bij een hoornvliesectasie, zoals keratoconus.