DMEK wordt meestal uitgevoerd via een “one size fits all” benadering waarbij er in principe geen rekening gehouden wordt met patiënt-specifieke kenmerken van de onderliggende endotheelaandoening. Voor patiënten met Fuchs endotheeldystrofie evalueren we momenteel het effect van het nauwkeurig bepalen van de ernst en de uitgebreidheid van de aandoening (we kijken hierbij onder andere naar de guttatakenmerken)en daarop de transplantaatgrootte aan te passen. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk gezonde perifere endotheelcellen te behouden. Gepersonaliseerde DMEK biedt een op maat gemaakte behandeling voor patiënten met Fuchs endotheeldystrofie waarbij de behandeling zich puur richt op het aangetaste deel van het weefsel. (NIIOS R&D: Ongoing Corneal Transplant Research & Innovation)