Over Melles Hoornvlieskliniek

Neem contact op

Stichting Melles Hoornvlieskliniek is een non-profit zelfstandig behandelcentrum voor verzekerde zorg, met speciale focus op de behandeling van hoornvliesaandoeningen. De kliniek is opgericht in 2004 door de grondlegger van de zogenoemde lamellaire hoornvliestransplantatie-technieken, dr. Gerrit Melles. Bij deze lamellaire technieken wordt niet het gehele hoornvlies vervangen (alle 5 lagen), zoals de traditionele methode voorschrijft, maar slechts het zieke laagje (een lamel). Dit zorgt voor een sneller herstel, is minder risicovol en de operatie resulteert over het algemeen in beter zicht. Inmiddels worden onze innovaties wereldwijd toegepast en zijn deze in veel landen ondertussen de standaard geworden.

 

Het is onze missie om hoornvlieszorg steeds veiliger en effectiever te maken. Daarom blijven we onze zorg innoveren. Dit doen we door de behandeltechnieken te blijven verfijnen en ontwikkelen en door te leren van zorgvuldige nazorg. Uiteraard delen we onze kennis en ideeën met andere professionals en volgen we nieuwe ontwikkelingen op ooggebied op de voet.

 

De kliniek is gevestigd op de Laan op Zuid 88 in Rotterdam en maakt deel uit van het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), een wereldwijd bekend expertisecentrum op het gebied van het hoornvlies. Naast de kliniek behoren ook Amnitrans EyeBank (een weefselbank), NIIOS Academy (een scholingsafdeling) en NIIOS R&D waar hoornvliesgericht onderzoek plaatsvindt, tot het NIIOS.

 

Organisatiefilosofie

Achter het succes van NIIOS als hoornvliesexpertisecentrum zit een organisatiefilosofie die wij het liefst vertaald zien in alle facetten van het transplantatietraject, van weefseluitname tot en met weefseltransplantatie en het gehele nazorgtraject. Het uiteindelijke operatieresultaat staat of valt namelijk met een goed doordachte organisatie van de gehele keten. De operateurs en de weefselbankmedewerkers zijn goed opgeleid en krijgen voortdurend feedback over hun activiteiten. Bij het NIIOS werken we niet anoniem op het eigen terrein. Bij het NIIOS zijn de oogartsen betrokken bij de weefselbankactiviteiten, weefselbankmedewerkers geven spreekuurondersteuning en iedereen is actief betrokken bij R&D projecten. Zo is er een voortdurende kruisbestuiving van kennis en expertise en wordt de kans op fouten en vergissingen geminimaliseerd. Gedurende het traject worden steeds alle handelingen gemonitord en data verzameld, zodat we voortdurend kunnen leren van de bevindingen.
Daarnaast zijn alle medewerkers betrokken bij de NIIOS-onderwijsactiviteiten die zich met name richten op nascholing en kennisdeling van binnen- en buitenlandse corneachirurgen, artsen in opleiding en medisch biologen.

Het NIIOS probeert zo de oogheelkundige zorg op het gebied van weefseltransplantatie wereldwijd naar een hoger niveau te tillen, door ontwikkeling en optimalisatie van transplantatietechnieken. Dit alles ten gunste van optimale resultaten voor patiënt en donor, minimale complicatie-incidentie en maximale weefselopbrengst uit de beschikbare donorpool