Optimale zorg blijven optimaliseren

Innovaties

Het is onze missie om hoornvlieszorg steeds veiliger en effectiever te maken. Daarom blijven we onze zorg verbeteren en innoveren. Dit doen we op de volgende manieren:

 

 • 1 | Blijven verfijnen en ontwikkelen van de huidige behandeltechnieken
 • 2 | Leren door intensieve nazorg door klinische resultaten van de verschillende behandelingen goed te blijven monitoren
 • 3 | Kennis uitwisselen met andere (internationale) hoornvliesspecialisten/ kennisinstituten
 • 4 | Kijken met open blik – open staan voor ideeën en feedback van elkaar, andere (oog)zorgprofessionals en patiënten

 

 

1 | Blijven verfijnen en ontwikkelen

Veel behandeltechnieken die we in de kliniek uitvoeren zijn in eigen huis ontwikkeld en zijn inmiddels de internationale standaard op het gebied van hoornvliestransplantatie. Om de huidige behandeltechnieken te blijven verfijnen en nieuwe technieken te ontwikkelen werken we samen met de afdeling Research & Development van het NIIOS, de overkoepelende organisatie van Melles Hoornvlieskliniek. We kijken hierbij verder dan de operatietechniek zelf en nemen, in samenwerking met Amnitrans Eyebank, ook het donorweefselpreparatieproces mee. Tegelijkertijd kijken we naar manieren om het instrumentarium voor zowel de operatie als de donorpreparatie te verbeteren. Momenteel richten wij ons met name op verdere verfijning en ontwikkeling van:

 

 • Behandeling van hoornvliesectasie, keratoconus en andere hoornvliescontourafwijkingen en/of littekens.
  Voor de behandeling van keratoconus en andere vormen van hoornvliesectasie passen wij UV-crosslinking, DALK en Bowman layer transplantatie toe. Voor Bowman layer transplantatie hebben we onlangs een nieuwe methode ontwikkeld in de vorm van een Bowman layer onlay, waardoor we mogelijke risico’s aanzienlijk hebben kunnen verminderen. Met deze volledig extraoculaire procedure verminderen hoornvliesonregelmatigheden en wordt het oppervlak egaler. Tegelijkertijd wordt de noodzaak van een meer invasieve hoornvliestransplantatietechniek uitgesteld of vermeden en wordt mogelijke progressie van de aandoening vertraagd.
 • Op maat behandeling van Fuchs endotheeldystrofie en andere hoornvliesendotheelaandoeningen.
  Elke patiënt en iedere situatie is uniek. Wij controleren uw ogen altijd nauwkeurig en kijken daarbij ook naar uw persoonlijke situatie. “Personalized” DMEK, of DMEK “op maat”, staat voor gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met Fuchs, waarbij de behandeling zich puur richt op het aangetaste (deel van het) weefsel.

 

2 | Leren door intensieve nazorg

Wij bieden al onze patiënten een intensief controletraject, zowel voor als na een eventuele behandeling. Tijdens de controles doen wij uitgebreid onderzoek naar uw zicht en de conditie van uw hoornvlies. Al deze onderzoeken bij elkaar vertellen ons veel over uw aandoening en geven ons goed inzicht in het herstel van uw hoornvlies na een behandeling. De onderzoeken leren ons ook veel over het ziekte- en genezingsproces van het hoornvlies in het algemeen. Daarnaast leren deze intensieve controles ons veel over de mogelijke complicaties die op kunnen treden en onder welke omstandigheden deze voor kunnen komen. Op dit moment doen we intensief onderzoek naar:

 

 • Zijn uitkomsten tijdens en na DMEK anders bij verschillende indicaties en speelt de ernst van de aandoening hierbij een rol? Zijn bepaalde uitkomsten mogelijk al voor de ingreep te voorspellen?
  Met het toenemende aantal DMEK-operaties uitgevoerd in ogen met een gevorderde endotheelaandoening, richten wij ons in deze studie op het verkrijgen van meer inzicht in de operaties uitgevoerd in deze complexe ogen. Wij willen in deze studie de operatieomstandigheden en uitkomsten vergelijken tussen DMEK uitgevoerd voor Fuchs endotheeldystrofie en meer complexe aandoeningen. De bevindingen worden direct teruggekoppeld naar de klinische praktijk om de resultaten na DMEK verder te verbeteren.
 • Hoe zijn de (lange termijn) klinische resultaten van de verschillende behandelingen voor keratoconus, zoals Bowman layer transplantatie?
  Bowman layer transplantatie is een relatief nieuwe techniek om de progressie van gevorderde keratoconus te stoppen bij patiënten die niet in aanmerking komen voor UV-crosslinking. Door het transplantaat als een onlay te plaatsen, kan de procedure minimaal invasief worden uitgevoerd. Dit resulteert in lagere intra- en postoperatieve risico’s in vergelijking met invasievere keratoplastiektechnieken zoals perforerende keratoplastiek of DALK. De bevindingen van deze studie worden direct teruggekoppeld naar de klinische praktijk om de prognose voor keratoconuspatiënten verder te kunnen verbeteren.
 • Is oogheelkundig onderzoek op afstand mogelijk met een all-in-one oogheelkundig diagnostisch apparaat waarmee door een patiënt zelf oogheelkundige gegevens verzameld kunnen worden?
  Een standaard oogheelkundig onderzoek in de kliniek bestaat onder andere uit een spleetlamp- en fundusonderzoek, een gezichtscherptebepaling en een oogdrukmeting. Momenteel doen wij in de kliniek onderzoek naar een draagbaar, alles-in-één oogheelkundig diagnostisch device (het E-device) waarmee patiënten zelf deze oogheelkundige onderzoeken kunnen doen en gegevens kunnen verzamelen. In het lopende onderzoek wordt bepaald of de onderzoeken en metingen met het device gemakkelijk verricht kunnen worden en net zo betrouwbaar zijn als een bezoek aan de kliniek.
 • Wanneer er sprake is van medisch wetenschappelijk onderzoek wordt er altijd eerst goedkeuring gevraagd bij de medisch ethische toetsingscommissie.

 

3 | Kennis uitwisselen

Om te blijven ontwikkelen en innoveren is het belangrijk om kennis en ideeën uit te wisselen met andere (internationale) oogzorgprofessionals en hoornvliesspecialisten en met elkaar. Nauwe samenwerking met verschillende (internationale) kenniscentra en tussen de verschillende afdelingen van het NIIOS versterkt ons kennisniveau en onze doelgerichtheid. De resultaten van onze onderzoeken presenteren wij op verschillende (internationale) oogheelkundige congressen en wij publiceren deze in diverse (internationale) oogheelkundige tijdschriften. Daarnaast organiseren wij zelf regelmatig events in de vorm van cursussen, refereeravonden, patiëntenbijeenkomsten en online cornea events.

 

4 | Kijken met een open blik

Uiteraard volgen we de nieuwe ontwikkelingen op ooggebied op de voet. Ook de input van patiënten en andere (oog)zorgprofessionals nemen wij graag mee om onze zorg te blijven verbeteren. Bovendien blijven we kritisch naar onszelf kijken en naar elkaar.

 

 

Melles Research Fonds

Vanuit de overkoepelende organisatie NIIOS is ook het Melles Research Fonds opgericht. Het Melles Research Fonds wil innovatief onderzoek op het gebied van de oogheelkunde mogelijk maken en de kennis hierover communiceren via onderwijs. De focus ligt op diagnostische methodes en chirurgische technieken op het gebied van hoornvliestransplantatie, staar, glaucoom (hoge oogdruk) en leeftijdsgebonden maculadegeneratie. 

 

Wilt u meer weten over het Melles Research Fonds en de huidige onderzoeken die nu lopen? Of wilt u een donatie doen, ga dan naar: www.mellesresearchfonds.nl

 

Waarom kiezen voor
Melles Hoornvlieskliniek

Minimaal invasieve behandelingen op maat voor u
Al ruim 20 jaar voorloper in hoornvlieszorg
Persoonlijke tijd en aandacht van ons betrokken team
Maak een afspraak