Kwaliteitszorg

Wet- en regelgeving

Melles Hoornvlieskliniek heeft een vergunning als zelfstandig behandelcentrum (ZBC), ook wel een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) genoemd. De kliniek levert medische (verzekerde) zorg en werkt volgens de wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onderliggende organisaties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 

Jaarlijks legt de kliniek verantwoording af over de geleverde zorg. Onder meer door het indienen van de ‘Kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken’ bij de IGJ en het ‘Maatschappelijk Verantwoord Jaardocument’ bij het Ministerie van VWS.

 

 

Uw privacy

De Melles Hoornvlieskliniek administreert uw medische gegevens om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en zorg van uitstekende kwaliteit op een zo persoonlijk mogelijke wijze te kunnen leveren. Uiteraard is daar de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) op van toepassing. Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 in de gehele EU en betreft privacywetgeving. Uiteraard respecteren wij uw privacy. Wat wij precies met uw gegevens doen (en wat niet): daarover informeren wij u graag via deze bijlage. Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan staan wij u graag te woord. Wilt u meer lezen over de AVG in het algemeen, kijk dan op: deze website

 

Klachtenreglement

De medewerkers van Melles Hoornvlieskliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Bent u toch niet tevreden of zijn er zaken die u als onjuist of onterecht heeft ervaren, dan horen wij dit graag van u. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. Ervaring leert dat veel klachten gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het bespreken van uw klacht met uw directe zorgverlener kan vaak al een groot deel van uw onvrede wegnemen en/of verhelpen.

 

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen of wilt u uw klacht liever met iemand anders bespreken, dan heeft u de mogelijkheid deze en eventuele vragen hierover voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke functionaris kan u informeren over de klachtenprocedure en helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris direct bereiken door een e-mail te sturen naar klachtenfunctionaris@niios.com of per post naar NIIOS, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Laan op Zuid 88, 3071 AA Rotterdam.

 

Indien u er samen met de zorgverlener en/of klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie met de juiste kennis en expertise in de zorgsector. Meer informatie over de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Waarom kiezen voor
Melles Hoornvlieskliniek?

Minimaal invasieve behandelingen op maat voor u
Al ruim 20 jaar voorloper in hoornvlieszorg
Persoonlijke tijd en aandacht van ons betrokken team
Maak een afspraak