Onze werkwijze

Facturatie en vergoedingen

Neem contact op

De registratie en facturatie van de door ons geleverde zorg geschiedt volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarbij de zorg voor een patiënt wordt gegroepeerd in een DBC-zorgproduct (Diagnose Behandeling Combinatie). Een DBC-zorgproduct is gebaseerd op de medische diagnose en uitgevoerde zorgactiviteiten in een door de NZa vastgestelde periode. Eén DBC-Zorgproduct resulteert in één factuur. De hoogte van de factuur hangt af van het aantal kliniekbezoeken en de daarbij uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen. De looptijd van een eerste DBC-zorgproduct is 90 dagen, terwijl volgende DBC-zorgproducten maximaal 120 dagen omvatten. Wij factureren na het aflopen van een DBC-zorgproduct. Verdere informatie over de DBC-systematiek kunt u lezen op www.nza.nl en www.zorgwijzer.nl/faq/dbc

 

Omdat wij op dit moment (nog) geen contracten hebben afgesloten met de diverse zorgverzekeraars, kunnen wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en zullen wij de door ons geleverde zorg direct aan u factureren. De factuur dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar en aan ons te voldoen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden krijgt u het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk via uw zorgverzekeraar vergoed. Gezien het grote aantal verschillende zorgverzekeraars en polissen is het helaas niet mogelijk om hier per polis uitleg te geven. Onze medewerkers van de front office informeren u graag verder.

 

Het eerste consult verplicht u uiteraard niet tot verdere behandeling in onze kliniek. Het factuurbedrag van het DBC-zorgproduct waarbinnen het eerste consult valt hangt af van de benodigde onderzoeken en of er binnen 90 dagen een tweede afspraak wordt gepland. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de factuur (na verrekening van uw eigen risico) niet geheel vergoedt.

 

Een overzicht van onze tarieven leest u in de passantenprijslijst [2021] en [2022].

Meer informatie over hoe wij u kunnen helpen met een behandeling op maat?

Plan vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten.

Maak een afspraak