Korine van Dijk

Head of Clinic MHR
Research Scientist
Optometrist

Korine van Dijk is het hoofd van de Melles Hoornvlieskliniek (MHR) en heeft uitgebreide kennis van hoornvliesaandoeningen. Na haar afstuderen in optometrie in 1995 aan de Hogeschool van Utrecht concentreerde haar klinische werk zich voornamelijk op het voorste deel van het oog. Nadat ze in 2009 bij NIIOS kwam werken, maakte ze naast haar klinische activiteiten deel uit van meerdere onderzoeksprojecten, gericht op de klinische resultaten en optische prestaties van de verschillende moderne lamellaire keratoplastiektechnieken die bij MHR worden uitgevoerd, zoals DMEK en Bowman layer transplantatie. In samenwerking met de Universiteit Leiden verdedigde ze in 2018 haar promotie op dit onderwerp. Momenteel is haar werk een combinatie van het managen van klinische en uitvoerende activiteiten in de kliniek en klinisch onderzoek.

Korine van Dijk

BOptom, PhD