Wereldwijd wordt DMEK steeds vaker uitgevoerd, ook in ogen met vergevorderde hoornvliesendotheelaandoeningen en bij complexere oogheelkundige situaties. Met deze studie willen we meer inzicht krijgen in de operaties uitgevoerd in deze complexe ogen en de klinische resultaten en medische nazorg ervan. De bevindingen worden direct terugvertaald naar de klinische praktijk om de resultaten van DMEK verder te kunnen verbeteren. (NIIOS R&D: Ongoing Corneal Transplant Research & Innovation)